[wpforms id="3384"]

בחן/י את עצמך

להלן 30 משפטים/ היגדים.

קרא/י כל היגד והקיפי את המספר, שמשקף בצורה הטובה ביותר, את הסכמתך או התנגדותך.

עלייך לתת ציון לכל היגד עפ"י הסולם כדלקמן:

1  לא מסכימ/ה בכלל

2  לא מסכימ/ה

3  אדיש/ה

4  מסכימ/ה

5  מסכימ/ה מאד